Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(6): input->post('familj_flytt_or...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes('46')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(9): input->get('familj_flytt_or...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(12): input->post('familj_flytt_la...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes(NULL)
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(15): input->get('familj_flytt_la...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes('320')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(19): input->get('familj_flytt_by')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes('plats')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(21): input->get('familj_serch')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(23): input->post('familj_name')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(24): input->post('familj_year')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(25): input->post('familj_palce')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes(NULL)
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/script_meta.php(378): input->get('familj_torp_id')
#3 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(35): include('/www/webvol24/z...')
#4 {main}
Kolkärrslund i Lerbäck församling - Familjegren
 
 
 

Sök efter släktingar från Örebro och Västernorrland

Här kan du söka efter släktingar i detta släktträd. Det går att söka på namn, födelseårtal, eller på vilken församling och by de olika familjerna bodde på. Bokstaven M eller P berättar om personen är från min mammas eller pappas sida. Alla har inte denna koppling ännu.

OBS platser så som gårdar och byar visas inte exakt hus om inte detta anges.

Lerbäck församling - Kolkärrslund

Kolkärrslund

Visa en större karta

Namnet Kolkärret finns nedskrivet första gången 1698, som namn på kärret på en karta över Emme. Torpet Kolkärrslund ligger vid kärret, nära gränsen mot Emme. Torpet verkar inte ha haft något samband med Kolkärrsgruvan, trots att gruvan ligger några meter från tomten. På en bykarta från 1782 var detta hörn av byn ett vitt område.

Första gången Kolkärrslund nämns i kyrkoböcker är 1824, då Anders Bergström flyttar hit som backstugsittare, dvs han äger ett hus på ofri grund men brukar ingen mark. Han har några år tidigare varit mjölnare i Kvarnen, och en av hans söner blev senare mjölnare. Huset han byggde var troligen det som numera är rivet.

Anders dotter Stina Lotta gifter sig med Carl Gustaf Helsing som flyttar hit. De fick 8 barn, varav 5 dog unga. Carl Gustaf och Stina Lottafick torpkontrakt på marken. Från 1865 brukade de halv torpet. Carl Gustaf dog 1869 och Stina Lotta några år senare. Huset de bodde i revs och delar användes till att bygga ett hus i Hellsjölund. I Hellsjölund bodde då Anders Bergströms sonson Jan Anders.

1866 flyttade Carl Gustaf Persson hit med familj. De brukade halva torpet, och när Helsing dog tog de över andra halvan. Troligen flyttade de hit torpstugan som finns kvar idag. Den stod tidigare i Folketorp och användes som bränneri. Det nya huset byggdes nära gruva. Eventuellt kan det ha funnit hus där tidigare, som had samband med gruvbrytningen.

Carl Gustaf släkt bebor fortfarande Kolkärret. Sonen Per Adolf tog över efter sin far. Per Adolf fick många barn, och flera barnbarn föddes här. Det bodde under en tid fyra generationer i huset.

Efter Per Adolf tog sone Paul vid. Pauls dotter Berit bor nu i Kolkärrslund med sin man Erik. De har byggt ett nyare hus på tomten, och det gamla står obebott. Tomten är avstyckad, och de brukar fortfarande åkrarna.

Laglöshet, och källor som aldrig sinar.

Yterligare notiser i kompendiet från torpvandrigen berättar att området runt gruvan i Kolkärret varkar ha varit ett laglöst land under brytningen, och oklarheterna har fortsatt. På 1940-talet drav Skyllberg en process mot "Paul i Kolkärret" för att han hade huggit i skogen bredvid sitt torp. Det slutade med att marken på 301 tunnland ansågs tillhöra Skyllberg "av hävd", och Paul fick bara äganderätt till tomten.

Sedan berättas det om en källa i närheten av torpet som "aldrig" sinar. på 1940-talet var det så torrt att källorna i Getabo bycentrum sinade, och då fick de gå hit för att få driksvatten. Paul i Kolkärret var slagruteman och har pekat ut platser för många brunnar i trakten. Förmågan att känna vattnet har gått i arv till senare generationer.

Källa: Torpvandring från Lerbäck hembygdsförening

Släktforskningsresa Juli 2013

Först fotograferade jag helt fel hus. Ett hus som låg mer norr över vid sjökanten. Men när jag åkte vidare såg jag i ögonvrån dessa hus. De låg i skuggan av skogen, så det var inte något man lade märke till i första taget. I Getabo träffade jag en man som berättade att Pauls dotter Berit gick bort för något år sedan (2012). Men att dottern Maria bodde tvärs över vägen just vid Getabo. Mannen tyckte ju helt klart att jag skulle besöka Maria. Trots att Maria ska ha varit kusin mer min farmor så var hon i den yngre generationen och vi stod vid min bil utanför deras hus och tittade på mitt material om släktforskningen som jag hade med mig. Hon bekräftade då att jag valt att fotografera fel hus. Så det var bara att åka tillbaka och ta fler foton.

Berit hade bott i det nybyggda huset i Kolkärrslund och de andra husen låg övergivna och igenvuxna på tomten.

Lämna gärna en kommentar... Ni är välkomna att bidra med bilder och information, för att få en bättre bild av de människor som en gång i tiden levde på platsen.

1861-1865
P Sida: 135
 

P Sida: 135
 

P Sida: 135
 

P Sida: 135
(Från Sjölunda 1865)

1866-1870
P Sida: 141
 

P Sida: 141
 

P Sida: 141
 

P Sida: 141
 

1871-1875
P Sida: 238
 

P Sida: 238
 

P Sida: 238
(Gifter sig 1875)

P Sida: 238
(Gift 1874, till Kristberg 1875)

P Sida: 238
(Gifter sig 1875)

P Sida: 238
(Född 1875)

P Sida: 238
(Tekla Adolfina föds 1878)

1876-1880
P Sida: 203
 

P Sida: 203
 

P Sida: 203
 

P Sida: 203
 

P Sida: 203
 

P Sida: 203
(Född 1877)

P Sida: 203
 

1881-1885
P Sida: 197
 

P Sida: 197
 

P Sida: 197
(Kommentar...)

P Sida: 197
(Kommentar...)

P Sida: 197
 

P Sida: 197
 

P Sida: 197
(Kommentar...)

P Sida: 197
(Född 1881)

P Sida: 197
(Elin Emilia föds 1885)

1886-1890
P Sida: 206
(Carl Gustaf dör 1890)

P Sida: 206
(Carl Gustaf dör 1890)

P Sida: 206
(Fadern dör 1890)

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
(Född 1890)

1891-1895
P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
(Kommentar...)

P Sida: 206
(Kommentar...)

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
 

P Sida: 206
(Född 1893)

P Sida: 206
(Född 1894)

1896-1900
P Sida: 86
(Född 1896)

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
(Till Tillfärd 1896)

P Sida: 86
(Från Falla + Till Getabo 1899)

P Sida: 86
(Till Tillfärd 1897)

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
(Född 1896)

P Sida: 86
(Född 1898)

1901-1907
P Sida: 86
(Född 1902)

P Sida: 86
(Till Godegård 1902)

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
(Till Godegård 1902)

P Sida: 86
(Till Amerika 1902)

P Sida: 86
(Död 1903)

P Sida: 86
(Till Tillfärd 1903)

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
 

P Sida: 86
(Född 1903)

1908-1915
P Sida: 83
(Anna Sophia dör 1909)

P Sida: 83
(Modern dör 1909)

P Sida: 83
 

P Sida: 83
(Gift 1910 + Till Tjällmo 1911)

P Sida: 83
(Till N Björnfall 1913)

P Sida: 83
(Till Kopparborg 1914)

P Sida: 83
(Från Kopparborg 1915)

P Sida: 83
 

P Sida: 83
(Till Mariedam 1914)

P Sida: 83
 

1916-1926
P Sida: 83
 

P Sida: 83
 

P Sida: 83
(Gift + Till Gillberg 1925)

P Sida: 83
(Gift 1925)

P Sida: 83
(Flyttar 1924)

1920-1920
P Sida: 7
 

1927-1937
P Sida: 73
(Hustrun dör 1934)

P Sida: 73
 

Trädet i Kolkärrslund

Karta över Getabo under Lerbäck församling. - Källa: Lerbäck hembygdsförening

Per och Christina

Per och Christina

Kolkärrslund

Kolkärrslund

Kolkärrslund

Kolkärrslund

Kolkärrslund

Kolkärrslund

Kolkärrslund

Sök plats

 

Sök efter person

Namn:
Årtal:
Församling:  

 

Om Familjegren CMS

Med Familjegren CMS blir det roligare med släktforskning. Detta webbaserade släktforskningsprogram ger dig en större frihet där bara din fantasi kan sätta gränser.

Gränsnittet för information över personer är enkelt och du hoppar lätt fram och tillbaka i trädet medans det växer fram. Med extra information från husförhören kan man sedan lätt följa vart släktingar har befunnit sig.

I detta CMS skapar du enkelt nya sidor med den information du vill dela med dig ut av och fotoalbumet ger dig möjligheter att ladda upp foton som sedan enkelt kan kopplas till personer eller platser.

Familjegren på Facebook

 

Familjegren CMS - Familjeträd för Örebrosläkterna Borg och Fritz. Kontakta den släktforskande webbmastern vid frågor.