Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(6): input->post('familj_flytt_or...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes('46')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(9): input->get('familj_flytt_or...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(12): input->post('familj_flytt_la...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes(NULL)
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(15): input->get('familj_flytt_la...')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes('55')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(19): input->get('familj_flytt_by')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes('plats')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(21): input->get('familj_serch')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(23): input->post('familj_name')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(24): input->post('familj_year')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(83): input->stripSlashes('')
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(25): input->post('familj_palce')
#3 {main}

Deprecated notice: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php on line 332
#0 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(332): __error(8192, 'Depreca...', '/www/webvol24/z...', 332, Array)
#1 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/input.cls.php(52): input->stripSlashes(NULL)
#2 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/admin/include/script_meta.php(378): input->get('familj_torp_id')
#3 /www/webvol24/zn/5tahe24g3blwj92/familjegren.se/public_html/qalvanda/familj_list.php(35): include('/www/webvol24/z...')
#4 {main}
Gruvan i Svennevad församling - Familjegren
 
 
 

Sök efter släktingar från Örebro och Västernorrland

Här kan du söka efter släktingar i detta släktträd. Det går att söka på namn, födelseårtal, eller på vilken församling och by de olika familjerna bodde på. Bokstaven M eller P berättar om personen är från min mammas eller pappas sida. Alla har inte denna koppling ännu.

OBS platser så som gårdar och byar visas inte exakt hus om inte detta anges.

Svennevad församling - Gruvan

Gruvan

Visa en större karta

Söder om sjön Sottern och väster om Träkärrsgruvan i Svennevad alldeles invid vägen låg torpet Gruvan, men i dag återstår bara ruinder av det gamla torpet. Invid husgrunden finns bland annat en delvis raserad jordkällare, några byggnadsgrunder, en källa samt en syrenberså. Gruvan eller Gruvstugan var ett torp eller backstuga på Prästgårds ägor. Vid Gruvan bodde bland annat Adam Svenman (1820). Han var finsnickare och berömd för sina spinnrockar. Han var även målare och urmakare och skötte Svennevads tornur under många år. Adam var den sista i släkten som bodde i Gruvan, då de bott här mellan 1814-1899. Torpet sista brukare var kyrkovaktaren Karl August Eriksson (1862). Träkärrsgruvan Träkärrsgruvan hörde till Svennevads bergslag och var den enda järngruvan av betydelse i trakten. Alla andra gruvor i samma bergslag hade bara kopparmalm. Vid sekelskiftet 1800 uppges malmen i gruvan i stort sett vara slut men gruvan verkar ha varit i drift ännu en bit in på 1800-talet. Ett stort problem vid Träkärrsgruvan var vattnet. Under en tid pumpades vattnet ut ur gruvan med en stånggång som dravs av ett vattehjul. Stånggången förde sådant oväsen att det vid sydlig vind kunde höras till Ekeby 3 mil bort. Skogen runt omkring området nyttjades i stor utsträckning till kolning, då traktens bruk och masugnar varje dag slukade mängder av kol. Men skogen användes också till bete för de närliggande torpens och gårdarnas djur. Källa: http://www.hallsberg.se/download/18.135f0a1090af83ad1800044130/Svennevads+sn.pdf

Lämna gärna en kommentar... Ni är välkomna att bidra med bilder och information, för att få en bättre bild av de människor som en gång i tiden levde på platsen.

1811-1815
M Sida: 66
(Från Sjöbacken 1814)

M Sida: 66
 

1816-1820
M Sida: 71
 

M Sida: 71
 

1821-1825
M Sida: 72
 

M Sida: 72
 

M Sida: 72
(Johanna föds 1824)

1826-1830
M Sida: 68
 

M Sida: 68
 

M Sida: 68
 

1831-1835
M Sida: 6
 

M Sida: 6
 

M Sida: 6
 

1836-1840
M Sida: 6
(Jan dör 1837)

M Sida: 6
(Jan dör 1837)

M Sida: 6
 

M Sida: 6
(Karolina föds 1836)

1841-1845
M Sida: 7
 

M Sida: 7
(Stryks från husförhöret)

M Sida: 7
 

1846-1850
M Sida: 6
 

M Sida: 6
(Stryks från husförhöret)

M Sida: 6
 

1851-1855
M Sida: 4
(Stina Greta dör 1852)

M Sida: 4
(Gifter sig 1853)

M Sida: 4
(Gifter sig 1853)

M Sida: 4
(Till Bavlinge 1852)

M Sida: 4
(Johanna Mathilda föds 1854)

1856-1860
M Sida: 6
 

M Sida: 6
 

M Sida: 6
 

1861-1865
M Sida: 10
(Johanna dör 1865)

M Sida: 10
(Johanna dör 1865)

M Sida: 10
(Modern dör 1865)

M Sida: 10
(Carl August föds 1861)

1866-1870
M Sida: 6
 

M Sida: 6
 

M Sida: 6
 

1871-1875
M Sida: 7
 

M Sida: 7
(Flyttar till Lerbäck 1872)

M Sida: 7
 

1876-1880
M Sida: 5
 

M Sida: 5
 

1881-1885
M Sida: 5
 

M Sida: 5
(Kommentar...)

1886-1890
M Sida: 5
 

M Sida: 5
 

1891-1895
M Sida: 10
(Sonen gifter sig 1893)

M Sida: 10
(Gifter sig 1893)

M Sida: 10
(Gifter sig 1893)

M Sida: 10
(Melin Lovisa Linnea föds 1893)

1896-1900
M Sida: 11
(Adam dör 1899)

M Sida: 11
(Flyttar 1896)

M Sida: 11
(Flyttar 1896)

M Sida: 11
(Flyttar 1896)

Gruvan i Svennevad - Källa: www.arnesbilder.se

Skylt vid torpet Gruvan - Källa: Ingrid Strömberg

Gruvan husgrund - Källa: Ingrid Strömberg

Gruvan trädgård - Källa: Ingrid Strömberg

Gruvans jordkällare - Källa: Ingrid Strömberg

Husgrund vid Gruvan - Källa: Ingrid Strömberg

Gruvan

Gruvan

Sök plats

 

Sök efter person

Namn:
Årtal:
Församling:  

 

Om Familjegren CMS

Med Familjegren CMS blir det roligare med släktforskning. Detta webbaserade släktforskningsprogram ger dig en större frihet där bara din fantasi kan sätta gränser.

Gränsnittet för information över personer är enkelt och du hoppar lätt fram och tillbaka i trädet medans det växer fram. Med extra information från husförhören kan man sedan lätt följa vart släktingar har befunnit sig.

I detta CMS skapar du enkelt nya sidor med den information du vill dela med dig ut av och fotoalbumet ger dig möjligheter att ladda upp foton som sedan enkelt kan kopplas till personer eller platser.

Familjegren på Facebook

 

Familjegren CMS - Familjeträd för Örebrosläkterna Borg och Fritz. Kontakta den släktforskande webbmastern vid frågor.