Fotoalbum över släkten

Detta är ett fotoalbum med relevanta foton från släkten. Bilder från torp och gårdar både gamla och nya samt bilder på släktingar och de som finns på någon sidogren till oss. Bilderna är bland annat från Örebro län och Västernorrland. Med en informations länk för bilder kan man lätt se vilka som har koppling till den aktuella bilden. Bokstaven M eller P berättar om personen är från min mammas eller pappas sida.

Fotoalbum - Plats i nutid [M]


Gruvan

Koppling till fotot

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Gruvan - torpet ligger precis vid vägen och bara 150 meter in i skogen ligger själva gruvan. Denna är nu helt vattenfylld med högt staken omkring.

Personer med koppling till bild

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Gruvan

Koppling till fotot

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Gruvan - Skylt vid torpet berättar om driften i Träkärrsgruvan som låg 150 meter från torpet.

Personer med koppling till bild

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Gruvan husgrund

Koppling till fotot

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Detta är husgrunden till torpet Gruvan.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Gruvan trädgård

Koppling till fotot

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Bilden är tagen från husgrunden och visar trädgården runt torpet Gruvan.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Gruvans jordkällare

Koppling till fotot

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Här är ingången till torpets delvis raserade jordkällarens.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Hjälmarsnäs

Koppling till fotot

M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter

Hjälmarsnäs - Här jobbade två anfäder som dräng och piga

Personer med koppling till bild

M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter

Husgrund vid Gruvan

Koppling till fotot

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Detta är troligen grunden till en annan byggnad, eventuellt en ekonomibyggnad.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Kyrkan i Eker

Koppling till fotot

M - [1878] - Carl Oscar Valfrid Fritz
M - [1887] - Hilda Charlotta Schöllin
M - [1919] - Karl Rune Birger Fritz
M - [1878] - Carl Oscar Valfrid Fritz
M - [1887] - Hilda Charlotta Schöllin
M - [1919] - Karl Rune Birger Fritz

Kyrkan i Eker där Hilda och Karl Fritz är begravda.

Personer med koppling till bild

M - [1878] - Carl Oscar Valfrid Fritz
M - [1887] - Hilda Charlotta Schöllin
M - [1919] - Karl Rune Birger Fritz
M - [1878] - Carl Oscar Valfrid Fritz
M - [1887] - Hilda Charlotta Schöllin
M - [1919] - Karl Rune Birger Fritz

Rosendal södra sidan

Koppling till fotot

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Kantstenen efter södra sidan av huset Rosendal.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Rosendal vid väg

Koppling till fotot

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Denna bild är tagen söderifrån med vägen och till vänster där träden står vid vägkanten stod huset Rosendal.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Rosendals byggnad

Koppling till fotot

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Bild på Rosendals ekonomibyggnad från söder och ligger sydväst om huset. Den var ca 14x4-5m. Ekonomibyggnaden är kraftigt överväxt med mossa, gräs och träd.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Rosendals källare

Koppling till fotot

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Detta är en bild på Rosendals källare från södra ingången. Den ligger nedgrävd i södra kanten av en höjd med ingång från söder. Kanterna består av flera skikt av stenar upptill 0,5 m stora. Den är överväxt med mossa, sly och träd.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Rosendals trädgård

Koppling till fotot

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Ett knotigt äppelträd i Rosendals trädgård.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter
M - [1725] - Dan Ersson, Svenman
M - [1725] - Kerstin Larsdotter
M - [1760] - Brita Stina Danielsdotter

Skylt vid torpet Gruvan

Koppling till fotot

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Skylten vid Gruvan med siste brukaren Karl August Eriksson och hans hustru Elin Sofia Eriksson född Andersson och sonen Karl Elis Eriksson.


K�lla: Ingrid Strömberg

Personer med koppling till bild

M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter
M - [1792] - Jan Andersson
M - [1792] - Stina Greta Andersdotter

Sörbyallén 49


Våtsta

Koppling till fotot

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Våtsta - Bild på ladugårdarna vid torpet.

Personer med koppling till bild

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Våtsta

Koppling till fotot

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Våtsta - Bild på torpet med trädgården.

Personer med koppling till bild

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Våtsta

Koppling till fotot

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Våtsta - Bild på torpet.

Personer med koppling till bild

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Våtsta

Koppling till fotot

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Våtsta - Bild på en ut av ladugårdarna vid torpet.

Personer med koppling till bild

M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1816] - Anna Katarina Persdotter
M - [1817] - Anders Andersson
M - [1859] - Augusta Andersson
M - [1780] - Anders Andersson

Ängdalen

Koppling till fotot

M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson

Ängdalen - Det var inte mycket i skogen som sa att här var platsen för torpet Ängdalen. En bit in bland brännässlorna stod en skylt där jag bara kunde utläsa "Kulturmärkt" eller något liknande.

Personer med koppling till bild

M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson

Ängdalen

Koppling till fotot

M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson

Ängdalen - Skogsvägen som gick förbi platsen där Ängdalen skulle ha varit placerat för många år sedan.

Personer med koppling till bild

M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson
M - [1777] - Cathrina Svensdotter
M - [1780] - Anders Andersson


 

Om Familjegren CMS

Med Familjegren CMS blir det roligare med släktforskning. Detta webbaserade släktforskningsprogram ger dig en större frihet där bara din fantasi kan sätta gränser.

Gränsnittet för information över personer är enkelt och du hoppar lätt fram och tillbaka i trädet medans det växer fram. Med extra information från husförhören kan man sedan lätt följa vart släktingar har befunnit sig.

I detta CMS skapar du enkelt nya sidor med den information du vill dela med dig ut av och fotoalbumet ger dig möjligheter att ladda upp foton som sedan enkelt kan kopplas till personer eller platser.

Familjegren på Facebook

 

Familjegren CMS - Familjeträd för Örebrosläkterna Borg och Fritz. Kontakta den släktforskande webbmastern vid frågor.