Fotoalbum över släkten

Detta är ett fotoalbum med relevanta foton från släkten. Bilder från torp och gårdar både gamla och nya samt bilder på släktingar och de som finns på någon sidogren till oss. Bilderna är bland annat från Örebro län och Västernorrland. Med en informations länk för bilder kan man lätt se vilka som har koppling till den aktuella bilden. Bokstaven M eller P berättar om personen är från min mammas eller pappas sida.

Fotoalbum - Plats i nutid [P]


Brofallstorp torpruin

Koppling till fotot

P - [1781] - Anders Larsson
P - [1779] - Anna Carlsdotter
P - [1781] - Anders Larsson
P - [1779] - Anna Carlsdotter

Sentida bebyggelselämning, bestående av en husgrund med spismursrest. Det finns även en ladugårdsgrund och jordkällare. Grundstenarna bortschaktad i samband med skogsplantering.


K�lla: Stefan Helsing

Personer med koppling till bild

P - [1781] - Anders Larsson
P - [1779] - Anna Carlsdotter
P - [1781] - Anders Larsson
P - [1779] - Anna Carlsdotter

Karl Emils i Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Karl Emils gård i Öjetorp ligger öde. Någon klipper gräset, men jag vet inte vem. Troligtvis paret jag pratade med i byn som även klipper gräset ända ner till sjön. Enligt uppgifter så är bostaden fortfarande i släktens ägor fast som fritidsbostad. Önskar någon tog sig hand om huset som de övriga i den lilla byn.

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Karl Emils i Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Karl Emils gård i Öjetorp

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Karl Emils i Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Karl Emils gård i Öjetorp

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Kolkärrslund

Koppling till fotot

P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann

Kolkärrslund - Dessa hus ligger i skuggan av skogen och det var knapt man märkte dem när man körde förbi på vägen.


Kolkärrslund

Koppling till fotot

P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann

Kolkärrslund - Detta lilla hus låg även det på tomten.


Kolkärrslund

Koppling till fotot

P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann

Kolkärrslund - Det kan kanske ha varit ett förrådshus, eller något som tillhörde gruvan som bara låg ett stenkast från tomten.


Kolkärrslund

Koppling till fotot

P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann

Kolkärrslund - Huset står öde och det är mycket igenvuxet kring huset och tomten.


Kolkärrslund

Koppling till fotot

P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann

Kolkärrslund - Baksidan ut av huset.


Kolkärrslund

Koppling till fotot

P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann

Kolkärrslund - Det var tur jag träffade på Maria vars moder Berit hade bott på tomten fast i det nyare huset. Jag hade nämligen fotograferat helt fel huset. Ett hus som låg närmre sjön norr över.


Kolkärrslund

Koppling till fotot

P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1885] - Elin Emilia Persdotter
P - [1878] - Tekla Adolfina (Persdotter) Strann

Kolkärrslund - Det nyare bostadshuset vid Kolkärrslund som Pauls dotter Berit bodde i fram till sin död ca 2012. Tror allt står öde just nu och har nog inte tagits över av någon annan boende ännu.


Myggsjösund

Koppling till fotot

P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter
P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter

Torpruin vid Sörmanstorp (Myggsjösund) - Sentida bebyggelselämning bestående av en husgrund med spismursrest markerad av grundstenar. Det finns även en uthusgrund samt ett 10-tal odlingsrösen. Platsen beväxt av bl a äppelträd.


K�lla: Stefan Helsing

Personer med koppling till bild

P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter
P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter

Myggsjösund

Koppling till fotot

P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter
P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter

Träkärl från Sörmanstorp (Myggsjösund) - Sentida bebyggelselämning bestående av en husgrund med spismursrest markerad av grundstenar. Det finns även en uthusgrund samt ett 10-tal odlingsrösen. Platsen beväxt av bl a äppelträd.


K�lla: Stefan Helsing

Personer med koppling till bild

P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter
P - [1745] - Lars Jansson
P - [1753] - Cathrina Hansdotter

Norra Björnfall

Koppling till fotot

P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg
P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg

Norra Björnfall - Detta hus är markerat på kartan, men jag är tyvärr osäker på vilket hus som har tillhör släkten.

Personer med koppling till bild

P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg
P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg

Norra Björnfall

Koppling till fotot

P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg
P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg

Norra Björnfall - Övergiven stuga vid byns utkant.

Personer med koppling till bild

P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg
P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg

Norra Björnfall

Koppling till fotot

P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg
P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg

Norra Björnfall - Ladugårds-länga och hus i byn.

Personer med koppling till bild

P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg
P - [1790] - Erik Andersson
P - [1794] - Anna Lena Ersdotter
P - [1839] - Carl Victor Carlsson
P - [1876] - Gustaf Hjalmar Björnberg

Svens gård - Getabo

Koppling till fotot

P - [1822] - Carl Gustaf Persson
P - [1820] - Anna Sophia Carlsdotter
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1822] - Carl Gustaf Persson
P - [1820] - Anna Sophia Carlsdotter
P - [1849] - Per Adolf Carlsson

Svens gård i Getabo är bebott och hålls i ordning. Pratade länge med mannen som bodde i huset bredvid som även tipsade mig att besöka vår enda troliga släkting som är kvar i Lerbäck. När jag skulle fota Svens hus fick jag besvära ägaren att flytta på sig då han målade taket på utbyggnaden. Även om jag inte hade något emot att även han kom med på bild :)

Personer med koppling till bild

P - [1822] - Carl Gustaf Persson
P - [1820] - Anna Sophia Carlsdotter
P - [1849] - Per Adolf Carlsson
P - [1822] - Carl Gustaf Persson
P - [1820] - Anna Sophia Carlsdotter
P - [1849] - Per Adolf Carlsson

Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp - Bygatan med ladugårdslängorna.

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp - Ladugårdslängorna efter bygatan. Jätte mysig by omringa av två sjöar.

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp - Bild tagen emellan ladugårdslängorna ner mot den ena sjön.

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp - Ladugårdslängorna i Öjetorps by.

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp

Koppling till fotot

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öjetorp - Parkerade min bil vid denna uppklippta gräsplan ner mot sjön innan jag började prata med ett äldre par vid det första huset. Jag var inte den första kvinnan som kom och frågade om samma släkt. Men visade mig snabbt att Karl Emils hus var det första i byn.

Personer med koppling till bild

P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter
P - [1826] - Anders Gustaf Ersson
P - [1857] - Christina Charlotta Andersdotter
P - [1863] - Karl Emil Andersson
P - [1866] - Maria Charlotta Andersdotter

Öna

Koppling till fotot

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna - En del av bebyggelsen kring Kalles gård. Det finns både en dåtid och nutids Kalle, så vart namnet har kommit ifrån vet vi inte.

Personer med koppling till bild

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna

Koppling till fotot

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna - Bild på Kalles gård. Pratade med ett äldre par från Lidingö i huset bredvid som berättade om att de inte hade varken el eller vatten i huset. De hade tillgång till solenergi, men de badade i sjön och hade utedass. Så de var bara här på sommaren.

Personer med koppling till bild

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna

Koppling till fotot

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Kalles gård i Öna - De äldre paret jag träffade berättade om husen som låg längre in i skogen. Bland annat Björhaga som också var besökt av släkten. När ingen längre ville hyra det så rev markägaren det för att slippa ta hand om det och detta var bara för ett år sedan (2012). Tråkiga nyheter...

Personer med koppling till bild

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna

Koppling till fotot

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna - Kalles gård med trädgården.

Personer med koppling till bild

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna

Koppling till fotot

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna - Ladugårdslänga i byn.

Personer med koppling till bild

P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström
P - [1769] - Anders Bengtson
P - [1774] - Britta Stina Jonsdotter
P - [1855] - Emma Charlotta Falkenström

Öna mitt i skogen 

Om Familjegren CMS

Med Familjegren CMS blir det roligare med släktforskning. Detta webbaserade släktforskningsprogram ger dig en större frihet där bara din fantasi kan sätta gränser.

Gränsnittet för information över personer är enkelt och du hoppar lätt fram och tillbaka i trädet medans det växer fram. Med extra information från husförhören kan man sedan lätt följa vart släktingar har befunnit sig.

I detta CMS skapar du enkelt nya sidor med den information du vill dela med dig ut av och fotoalbumet ger dig möjligheter att ladda upp foton som sedan enkelt kan kopplas till personer eller platser.

Familjegren på Facebook

 

Familjegren CMS - Familjeträd för Örebrosläkterna Borg och Fritz. Kontakta den släktforskande webbmastern vid frågor.